Református keresztény versek ifjabb Hadar István fogalmazásában.


TALÁLKOZÁS

sok ember szájából hangzik a válasz,
szeretem Istent!, ami nem igaz, csak fáraszt.
így tesz az ember, mert elvárásként látja,
hazugság minden szó, de nem bánja.

de eljön a nap, mikor másképp lesz minden,
nem lesz hazugság,mert megjelen Isten.
a képmutatóság,immár lelepleződik,
s tettek után, ítélet kezdődik.

akkor már jóvá tenni semmit nem lehet,
Isten pontot tesz, minden emberítélet felett.

ezt jegyezd meg


GYŐZELEM


JÉZUS KRISZTUS, ki szent és tiszta,
követem őt, s NEM FORDULOK VISSZA!!!
Ő az, aki egy életen át vezet,
bármi ér téged, ott van Ő, ott van veled.
Hívó szava, el nem múlik hatás nélkül,
az Ő országa minket vár, s velünk bővül.
legjobb döntés, ha hozzá mégy,
EMBER..... félénk ne légy!!!

Keresd ŐT míg megtalálhatod!


EGYETLEN

Egyetlen tekintet, amitől fél az ember,
Egyetlen, amely rám néz féltő szeretettel.
Egyetlen, amely azt érezteti,
Egyetlen vagyok, ki az életed megmentheti!!!

Egyetlen, ki úgy fordul feléd,
Egyetlen, ki érted adta életét.
Egyetlen, ki mindenért eleget tett,
Egyetlen, ki kimondhatja
ELVÉGEZTET!!FELIRATKOZVA


Ma már egy tollvonás, s számon vagy tartva,
így működik minden, egy rendszer, mely jól van alkalmazva.
Egy élet, mely papírra van vetve,
Egy élet, mely így van követve.
Van egy másik oldal, mely nem emberi,
Mindent tartalmaz, hol mindenki jutalmát veszi.
De a bárány Jézus, kezében tart majd egy könyvet,
S sok emebrnek okoz vele sírást......könnyet.
Annak, kinek neve nincsen bele írva,
A KÁRHOZAT várja, gyötrődve, sírva.
Menj, Isten kezében a toll,
Ő az, aki mindent, mindent bírtokol.
S ma is kéri az egyetlen szíved,
Hogy az ÉLET KÖNYVÉBEN
OTT LEGYEN A NEVED!!!


RAGASZKODNI


Ha Krisztust követed, alku többé nincs!
Hiszen a világ mulandót kínál, Krisztus pedig örök kincs.
Ragaszkodj hozzá, ne menj el mellőle,
S bátran mond: NEM HAGYOM EL ISTENT CSAK AZÉRT...!
Mert mások nem kérnek belőle.

Vagy ha barátok hívnak oda, hol Krisztus nem érték,
NEM HAGYOM EL ISTENT CSAK AZÉRT...!
Mert a barátok kérték.
Ha elhangzik: a Krisztuskövetés csak teher és gond,
NEM HAGYOM EL ISTENT CSAK AZÉRT...!
Mert azt mondják:te bolond.
Hiszen a Megváltót követem....én a megváltott,
Ki értem, dicsőségét elhagyva,
A keresztfánál várt rám ott!


NE MENJ TOVÁBB!


Oh, ember, még nem vetted észre?
Hogy az ördög fog, szorongat kezébe!
Hazudik, hitet, s te csupán annyit látsz,
Hogy minden rendben van ott, amit csinálsz.

Pedig hallod Hallod Krisztus hívó szavát,
S azt mondja: állj meg, Ne menj tovább!
Ne menj! mert a Kárhozat a vár rád,
Ne menj, mert elveszted a felkínált koronád.


NÉGYSZEMKÖZT


Le élhetsz egy életet, könnyedén,lazán,
S nem törődve azzal, mi az élet igazán.
Mindenben részesülsz, mindent kipróbálhatsz,
S csak azon kapod magad, hogy a dolgokban ide-oda hányatsz.

S te, aki azt gondoltad, talán nincs is Isten,
Most ott vagy, ahol fogalmad sincsen.
Áll egy trón, s az ül rajta,
Ki egy életen át a szívedet akarta.
S mikor majd ott állsz előtte, talán majd erőlködsz,
ott leszel vele, egyedül......NÉGYSZEMKÖZT.
nem lesznek barátok, kik melléd fognak állni,
Úgy ahogy te, ők is ítéletre fognak várni!!!


EGYEDÜL LENNI.....VELED


Gyors világban élünk, s ez csak egyre rosszabb,
S az ördög azt mondja: nem lehetsz boldogabb.
Az időnket akarja felesleggé tenni,
Hogy ne tudj sokszor Istennel....egyedül lenni.

Kínálat van bőven,azt mondja vedd csak el,
S hogy még lehet időd egyedül Istennel.
Hazudott!!!s már csak azt vesszük észre,
Kár és szemét lett az időnk nagy része.

Isten írgalmas számtalanszor hozzánk,
Ő az, aki időt mindig szán ránk.
így hát vedd kezedbe, időnket, magadnak neked,
Hogy egyedül tudjunk lenni........VELED!!!ÜLJ ÁT!


Az élet, amit kaptál, két asztalt tár fel neked,
S te választassz, melyik asztalnál foglalsz helyet.
Az egyik tele mulandó dolgokkal,
Ami csak rád vár,hogy élj azokkal.
A másik Isten dolgait kínálja,
Hogy te, aki választhatsz, élj általa.

Isten nem kényszerít semmire, dönts úgy, ahogy akarsz,
Ha az első aztalt választod, bűnt bűn után takarsz.
Szeretetből hív Isten magához,
Légy az ő vendége, tartozz az Ő asztalához.


BETELT SZíV


Az ördögnek egyetlen célja van veled,
Hogy elkárhozz!!!veszísd el életed.
Tagadd med JÉZUST, NE is keresd,
Vesd meg őt szívedből, ne is szeresd.

Be akarja tölteni minden mással,
A világ által felkínált minden kívánsággal.
Hogy azt mond Jézusnak: a szívem már elkelt,
Mert minden mulandóval csordúltig BETELT.

De Isten ígéje rendet akar tenni,
S az egész szívedet magához venni.
Mikor hallod hogy Ő hív,
Ő maga legyen a BETELT SZíV.


MÁTÓL ELHISZEM!


Isten! a te ígédet mától elhiszem,
ígéd, feltörte kemény szívem.
Elhiszem, bűnos vagyok,
S bűneimmel a halálban maradok.

Elhiszem, engem is megváltottál,
Magadat értem adva, megvásároltál.
Kifizetted minden vétkem,
Tiéd vagyok, hiszen,érzem.

Nincs jobb, mint megváltottnak lenni,
Krisztust követni, vele járni, menni.
Örökségem ott van nála,
Az Örökélet, ezért neki hála.

Hogy Ő vezet,mert így van áldás,
Mert a szívem, csak egyedül ővé.....neki hálás.MARADSZ VAGY MENEKÜLSZ


Hallhattad már Istent, keményen, szelíden,
Mért okoz sebeket? bűnös szívemen.
Mért hat ígéje, egészen mélyre?
Azért, mert ma is a válaszodat kérte.


MEGTÉRSZ VAGY MEGHALSZ?


Úgy él az ember,mintha nem lenne Isten,
Hol minden rendben van, s rendben megy minden.
Hol a bűn csupán mindennapos dolog,
A gondolatmenet Isten nélkül forog.

Mi van veled? te is így látod?
Nem kellene neked is belátnod?
Nem ez az élet, hogy Istent kizárjuk,
Hanem az, hogy Istent követjük, imádjuk.

Isten mást kínál neked, mint a világ,
Nem mulandót,hanem egyszülött fiát.
Isten döntésre hív, váalssz mit akarsz,
Egyetlen dolgot: MEGTÉRSZ VAGY MEGHALSZ!A BŰN ÁRA


Nem értem,hogy Isten fia miért szeret ennyire?
Irántam a kereszthalált megkellett élnie.
Nem érdemlem, hisz én bűnös, Ő tiszta,
Szeretetével életemet, magához hívta.

A bűnnek ára Ő maga volt,
Értem ízlelte meg a pokolt.
Ő volt, aki bűneimet magára vette,
Szeret Jézus! ezért elszenvedte.

A kifizetett életemet, most magánál tarja,
Az örökélet, melyben jutalmát adja.
Jézus Krisztus volt bűneimnek ára,
Ő ment fel helyettem KERESZTFÁRA.


ISTEN Ő!


Isten szeretetébe belerendült a világ,
Lásd meg! Isten Ő, csak őt imádd.
Keresd, kutasd Őt a teremtett világban,
Állj meg előtte, szólísd meg imában.

Hidd el, mikor azt mondja, Bűnös vagy! de szeretelek!
Hogy megtérhessd, s azt mondhasd: Követlek!
Jelét adta a kereszthalállal.
S úgy teszel, mintha semmi sem történt volna,
Pedig Ő volt az, aki minden mocskodat vállalta.

Töviskoszorút, gúnyt, verést,
Megaláztatást, szidást, köpést.
Azért, hogy te-ma élhess,
Hogy Isten országába bátran beléphess.


BOLDOG LESZ AZ!


Boldog lesz az, aki megengedi,
Hogy Jézus az ő szívét össze törheti.
Mindazt mi nem kell elveszi,
Engedd el! engedj mindent hagyni veszni.

Boldog lesz az, kit újjá teremt,
Boldog az, kit kegyelemmel felkent.
Boldog, ki úgy tekint ma rá,
Még ma mehetek a kereszt alá.

Boldog lehetsz te is, hát alázd meg magad,
Mert a bűnből ma átszegzett keze kiragad.
Boldog lehetsz, akkor ha vezet,
Add át az ÉLETED! ma még lehet!!!


ÉRTÉKTELEN HIÁBAVALÓSÁG


Modern korban él az ember, s talán ez öntelté teszi,
De a legdrágábbat, értékesebbet, észre....nem veszi.
Halad előre, céljával, álmával,
Istent kizárva, ninstelen hálával.

Az emberi mivolt ma többet ér?
Ki az? ki Isten nélkül valamit is elér?
Jóvá hagyta, hogy élhess,
Hogy neki adj hálát, TŐLE kérhess.

Jobb ha tudod, ÉRTÉKTELEN HIÁBAVALÓSÁG azaz élet,
Ami Krsztus nélkül e világban kérked.
Mert ha folytatod a Krisztus nélküli eszmét,
Akkor az életed nem lesz más, csak Kár és Szemét!!!


KICSODA Ő


Nem érdemelve, de mégis megtette,
Mert mérhetetlen irántam való szeretete.
Rám való tekintettel, értem mindent vállalt,
S én mit sem törődve ezzel, kereszthalált halt.

Hogy ki Ő? Ő Isten fia!
Ő, a világ Mindenható Ura!
Tudom azt, hogy most már kié vagyok,
Megváltómé, kiért élek-halok!!!